Na jedné straně tu může vzniknout generační propast, kdy si lidé přestávají rozumět, v opačném případě, když si alespoň tým lidí trochu sedne, mohou se vzájemně doplnit mnoha zkušenostmi, které jsou asi tím nejdůležitějším, co je může spojovat.
rodiný dům

Lidé před důchodem nepatří do starého železa

Právě životní kréda a zkušenosti jsou tím, proč chytří podnikatelé zaměstnávají seniory. Těm hodně záleží na osobním přístupu, raději se setkají s každým tváří v tvář, vyznávají tradiční hodnoty, bývají v práci tichými společníky, zpravidla si nestěžují na pracovní podmínky, jsou velmi skromní a neočekávají ani žádné extra vysoké mzdy. Nevýhodou může být problematické zvládání technologických novinek a vymožeností, mnohým z nich působí problémy už jen práce s chytrým telefonem ve srovnání s tím klasickým tlačítkovým.

Generace X zažila dva světy

Pak je tu generace střední, někdy bývá nazývána jako generace X, která prožila část života ještě postaru, kdy byla výpočetní technika ještě v plenkách. Zaměstnávat takového člověka znamená mít možnost využít jeho potenciálu porovnání doby staré s tou dnešní. Dobře se orientují v technických novinkách a rádi je aplikují do praxe, snadno si představí situaci, jaké to bylo, když žádná výpočetní technika neexistovala, a jakým pomocníkem je dnes. Tito lidé většinou považují práci a rodinu za stejně prioritní, zpravidla mívají děti školního věku, nemají přehnané nároky na mzdu a rádi využijí i možnosti pracovat z domova nebo v rámci pružné pracovní doby.
opravář elektřiny

Průbojní a aktivní

Generace nejvíce ambiciózní jsou lidé narození v první polovině 90. let. Vyrůstali v rodinách již po pádu socialismu, nezažili jeho úskalí, ale ani jeho přednosti, říká se o nich, že mají rozevřená křídla, a že dokonale využívají svých možností. Takového zaměstnance snadno přesvědčíte skrze motivační bonus, možnost budovat kariéru, sebevzdělání, a výhodné je pro ně pracovat i za hranicemi Česka. Většina z nich také ovládá alespoň angličtinu nebo němčinu.
obchod s květinami

Generace „sociálních sítí a Internetu“

Poslední generací je tzv. Generace Z. Nejmladší část populace již zažila digitalizaci v masivní podobě, je částečně závislá na sociálních sítích a moderní technologie naprosto převažují v pracovním i osobním životě. Jsou pro ně důležité vzory, zejména v rodinách, s rodiči také diskutují o svém zaměstnavateli a především jim chybí osobní zkušenosti v jednání s lidmi na fyzické úrovni, nikoliv přes mail nebo Facebook. Paradoxní také je, že řada z nich preferuje dobré jméno a značku firmy před samotnou pracovní náplní, jakou by měli vykonávat. Nejlépe se jim také pracuje tam, kde má firma vybudované zázemí v sociálních sítích a na webových portálech.