Když už lidem přestal stačit výměnný obchod typu pazourek za kůži, přišli s řešením. Začali vyrábět kovová kolečka, která bychom dnes označili jako peníze.

Nejstarší nalezená nice pochází již z prvního století před Kristem, jde o keltský statér – zlatou minci, která si díky svým odleskům na slunci vysloužila přezdívku duhovka. Statéry se dělili na třetiny, osminy a čtyřiadvacetiny.

Po rozpadu Velkomoravské říše, kolem roku 240 př. n. l., se začaly razit tzv. denáry – stříbrné mince původem z Říma. Název je odvozen z latinského sousloví denaris dena = deset, jelikož se denár dělil na 10 menších mincí – asů. První české denáry byly raženy až za vlády Boleslava prvního (935 – 972). Obyčejnému měšťanovi stačilo, na měsíční živobytí, vlastnit pouze jednu takovou minci

Za vlády Přemysla Otakara I. (1197 – 1230) se v českých zemích objevily brakteáty, slovo odvozené z latinského výrazu bructea = tenký plech, podle tohoto překladu je zřejmé, že byly raženy do plechu, říkalo se jim tedy plecháče. Na jejich rubu se také poprvé objevil znak dvouocasého lva. Za 120 plecháčů jste mohli mít například pytel žita, za 12 plecháčů jehně a za 2 plecháče kus sýra.

Nejsilnější měnou byl v celé české historii jednoznačně Pražský groš. Název groš byl odvozen z latinského grossus = velký. Razil se v Kutné Hoře. Razil se více, než 200 let (1271 – 1473). Jeden groš byl dělen na 7 bílých peněz a jeden bílý peníz na 14 haléřů. Tesař ve 14. století si týdně vydělal asi 16 grošů, což mu stačilo například na jednoho vepře.  Pro zajímavost, jedno vajíčko stálo 2 haléře (dnes by to bylo asi 5,5Kč)
Další z ražených mincí byly tolary, které byly raženy, za vlády Ludvíka Jagelonského, v Jáchymově.

Koruny a haléře zavedlo Rakousko Uhersko 2.8.1892 jako reakci na otevření zlatých dolů v USA. Po mnohých změnách vznikly tedy první československé státovky a později první české koruny. Platnost haléřů byla ukončena v roce 2008.

Pokud také stále posloucháte kritiku ekonomiky v ČR, věřte, že pokud byste přepočítali cenu výrobků vzhledem k průměrnému platu, tak máme (pro spotřebitele) jednu z nejvýhodnějších ekonomik za posledních 800 let.