Ať už v práci děláme cokoliv, nikdy to není až tak docela bez rizika. Čímž tentokrát nemyslím riziko v tom smyslu, že by nás šéf mohl přistihnout, jak v pracovní době spíme, lelkujeme, děláme melouchy nebo flirtujeme s jeho sekretářkou, ale riziko ve smyslu ohrožení zdraví a dost možná i života.
V každé profesi se najde něco, co může být kvalifikováno jako pracovní úraz a co vzhledem k této kvalifikaci musí být i náležitě odškodněno.

trvalé následky

Takové odškodnění trvalých následků po pracovním úrazu má pak za úkol nahradit škodu za ztížení společenského uplatnění nebo trvalé následky vzniklé právě v důsledku pracovního úrazu, má odškodnit trvalou změnu zdravotního stavu, jež nepříznivě ovlivňuje životní, pracovní a společenské potřeby poškozeného. Tedy hlavně vliv na výkon dosavadního povolání nebo přípravu na něj, další vzdělávání a uplatnění v rodinném, politickém, kulturním či sportovním životě.

Ztížení společenského uplatněníse v tomto případě proplácí jednorázově podle bodového ohodnocení. Trvalé následky mohou být obvykle hodnoceny až rok po poškození zdraví pracovním úrazem, poté, co je zřejmé, že už to lepší, než jaké to je, nebude, a k přehodnocení může dojít poté, co by případně došlo ke zhoršení zdravotního stavu poškozeného.

lékař

Při odškodnění za ztížení společenského uplatnění je však jasné, že ne vždy je každý odškodněný spokojen. Protože odškodňovací tabulky jsou sice hezká věc, ale nedokážou vše dokonale zhodnotit, posoudit a adekvátně vyjádřit v penězích. Vládou stanovené paušály nejsou vždy optimální, třeba proto, že nedokážou přihlédnout k něčemu jako je třeba věk dotyčného, možnost jeho dalšího pracovního uplatnění, vliv na jeho rodinný a společenský život, psychiku, sexuální funkce a tak dále.

A naštěstí je tu zákoník práce, v souladu s nímž lze ve výjimečných případech dosáhnout soudní cestou přiměřeného zvýšení odškodnění.
Ovšem to znamená obrátit se na soud. A to není pro nejednoho člověka snadné ani v případě, kdy je plně zdráv, natož tehdy, když je poškozen (pracovním) úrazem.
Ovšem zoufat netřeba. Protože jsou tu profesionálové, kteří spolupracují se soudními znalci z oboru lékařství a advokátní kanceláří a jsou tak schopni zajistit nespokojencům adekvátní právní zastoupení a znalecký posudek.
To aby ti, jimž se v práci něco stalo, nepřišli zkrátka.