Pokud zjistíte, že do vašeho interiéru zatéká voda, je potřeba tento problém co nejrychleji začít řešit. Voda totiž vaši stavbu ohrožuje, a to nejen tím, že se narušuje stavební konstrukci domu, ale ve vlhku vznikají optimální podmínky pro plísně, které jsou toxické a ohrožují tak vaše zdraví. Pokud tedy zjistíte, že máte vlhké zdi, je namístě nejprve zjistit, kudy se voda do vaší stavby dostává, a následně řešit, jak tomu zabránit, abyste zachránili váš dům i vaše zdraví.

o   Srážková voda ohrožuje stavbu v případě, že zatéká porušenou střechou. Pokud je porušená krytina někde uprostřed střešní plochy, snadno tuto příčinu odhalíme hned, jakmile se v domě objeví vlhkost. Komplikovanější situace nastává, pokud je vadná krytina schovaná za trámem, nebo máme plochou střechu, kde i malá porucha může udělat velký problém proto, že si jí všimneme příliš pozdě.

o   Špatně izolované základy mohou být další cestou nežádoucí vody do domu. Vlhkost nashromážděná v zemině vniká do zdiva a negativně tak ovlivňuje prostředí interiéru i vlastnosti zdiva. To bývá problémem především u starších staveb a chalup, u kterých většinou chybí spodní izolace.

o   U špatně větraných domů nebo u staveb, kde byly nově utěsněny stavební otvory, se voda sráží a vlhkost se pak projevuje na povrchu stěn.
o   Porušené vodovodní nebo kanalizační potrubí může způsobit závažnou poruchu stavební konstrukce, zvláště pokud se odhalí pozdě a zdivo je již příliš provlhlé.

Po odstranění výše uvedených příčin je potřeba provlhlou stavbu ještě řádně vysušit. Pokud se chcete spolehnout pouze na přirozené vysychání, počítejte s tím, že požadovaného efektu dosáhnete až za několik let, a to i v případě, že si zajistíte pravidelné a dostatečné větrání. Provlhlé konstrukce domu je zpravidla nutné vysušit mnohem rychleji, k čemuž nám můžou dopomoci moderní technologie, například tepelná čerpadla nebo odvlhčovače, která spojují funkci odvlhčení a také šetrného zacházení s energiemi.

Nežádoucí vody je dobré se zbavit co nejdříve, nebo ještě lépe zabránit jejímu vniknutí do domu, a to hned z několika důvodů. Vlhkost ve stavbě způsobuje nejen zvýšenou hmotnost konstrukce, horší izolační vlastnosti, omezenou prodyšnost stěn, bobtnání zdiva, deformaci konstrukcí, ale i vzniku plísní, hub a bakterií, které negativně působí na vaše zdraví.