Česká republika, ale i Evropská Unie neustále přichází s novými směrnicemi a regulacemi, které mají za cíl ochránit data zaměstnanců, ale i zákazníků. Jednou z největších je potom  General Data Protection Regulation, která vešla v platnost tento krok a výrazně zasahuje do podnikání všech společností působících v Evropské Únii. Nařizuje firmám, postarat se o ochranu citlivých informací a umožňuje zákazníkům anonymitu na internetu.
 Cyber ochrana
Co pod General Data Protection Regulation spadá?
·         Jméno
·         Pohlaví
·         Věk
·         Datum narození
·         Osobní stav
·         IP adresa
·         Fotografie
 
Všechna tato data musí být 100 % chráněna a za jejich držení a manipulaci odpovídá vždy firma jako taková. Gdpr pro malé firmy http://www.orsetto.cz/gdpr-pro-firmy/Vám se zabezpečením a manipuliací pomůže a zajistí pro Vás nejen dokumentaci, ale i celý systém kontroly.
 stohy dokumentů
Nenabízíme přitom jen kontrolu a realizaci, ale i školení, které pomůže Vašim zaměstnancům lépe pochopit nutnost tohoto nařízení a připraví je na všechny možné situace včetně možného úniku dat. V případě, že již máte směrnici zavedenou, provedeme pro Vás kompletní analýzu, která nalezne možná bezpečností ohrožení a pomůže Vám identifikovat slabá místa v sýstemu, která by mohli využít potencionální útočníci.
Pro lepší renomé firmy můžete jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude na vše dohlížet a ujistí Vaše zákazníky, že jejich osobní a citlivé informace jsou v bezpečí.
 
Na svém kontě máme již přes 200 spokojených zákazníků, kteří využili naše služby a nemusí se již starat o informace, kterými disponují. Mohou se tak plně zaměřit na hlavní cíl svého podnikání a přitom nabízí 100 %záruku bezpečnosti svým klientům.
 
Úvodní konzultace je navíc zcela zdarma a zjistit díky ní můžete nejen slabá místa Vašeho systému, ale i možné dopady a pokuty, které Vás v případě nedodržení této směrnice čekají.